Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

Striqerek
22:11
Striqerek
22:11
Co zrobić z uczuciem, które zalewa serce i niepokoi duszę?
— Tanya Valko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatereseek tereseek
Striqerek
22:10

"W trzymaniu się z dziewczyną za ręce najpiękniejsze jest to, że po chwili zapominasz, która ręka jest twoja."

- Jonathan Caroll
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
Striqerek
22:10
9339 3bf1
Reposted fromtimetolove timetolove viatereseek tereseek

May 22 2014

Striqerek
20:52
Tęsknię. Napisz. No napisz. Proszę. Ślicznie proszę. Błagam. Odezwij się do mnie. Słowo. Pół słowa. Dwa słowa. Kropka. Milcz do mnie.
Reposted fromteaholic teaholic viaxoxou xoxou
Striqerek
20:51
5383 b8c1
Reposted fromrenirene renirene viamakemewannadie makemewannadie
Striqerek
20:50
7919 f5b7 500
Reposted fromblackrose blackrose viaMissySleepy MissySleepy
Striqerek
20:49
''Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.''
Reposted fromatlantyda atlantyda viapaulineoliviia paulineoliviia
Striqerek
20:49
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromladygrey ladygrey viahasandra hasandra
Striqerek
20:48
Tęsknie, za spa­cerem Twoich spoj­rzeń po moim ciele. 
— djabeu sentences
Reposted fromcytaty cytaty viahasandra hasandra
Striqerek
20:43
Czasami człowiekowi wystarczy tylko odrobina nadziei...
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada
Striqerek
20:36
Ale z miłości robi się rzeczy, których inaczej by się nie zrobiło. Kiedy kochasz, ten drugi człowiek jest dla ciebie ważniejszy niż ty sam.
— Kerstin Gier
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
Striqerek
20:36
Bardzo złe rzeczy wydają się innym ludziom głupie i nie chcą w nie wierzyć. Pytają: to takie jest życie? – i mrugają na siebie. A życie jest jeszcze gorsze i jeszcze paskudniejsze od wszystkiego, co da się na ten temat powiedzieć…
— Marek Hłasko, "Następny do raju"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Striqerek
20:36
Sam musisz sobie pomóc. Jeśli coś w tobie szwankuje, musisz to naprawić własnymi rękami.
— Paul Auster, Niewidzialne
Striqerek
20:34
"Tęsknię", to słowo często, na­wet w małej części nie wy­raża te­go co czu­jesz, gdy ktoś ważny jest daleko. 
Reposted fromsmiley97 smiley97 viaohmydeer ohmydeer
Striqerek
17:40
(..) wszystko, co mam jest w niej zakochane
— Edward Stachura
Striqerek
17:39

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viasomersby somersby
Striqerek
17:39
2482 b557
Reposted fromwerterowska werterowska viasomersby somersby

May 21 2014

20:04
2106 333f
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasomersby somersby
Striqerek
20:04
Reposted fromLaila7 Laila7 viasomersby somersby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl